Legfrissebb lapszám

(XXI. évfolyam, 2019/1)

  • Prancz Zoltán: A bizalom mint létfeltétel
  • Vankó Zsuzsanna: “Megrázom a népeket, és eljön minden nép vágyakozása” – Messiási prófécia-e az Aggeus 2, 6-7-ben foglalt kijelentés?
  • Buda Péter: Azonosítható-e IV. Antiokhosz a Dániel könyvében bemutatott utolsó birodalommal? – Adalékok a “kis szarv” meghatározásának kérdéséhez
  • Magos István: A tökéletes megtérés – Láczai Szabó József prédikációja a felebarát ellen elkövetett bűnök rendezéséről
  • Holló Péter: “A Generál Konferencia elnökének látogatása eredményes volt, egyházpolitikai érdekeink szerint alakult” – A Hetednapi Adventista Egyház és az Állami Egyházügyi Hivatal kapcsolata 1984-ben
A legfrissebb lapszám megvásárolható a főiskolán, vagy előfizethető IDE kattintva.

Archívum

Írásmagyarázat – Újszövetségi kortörténet

A Szentély Jézus korában

Alfred Edersheim   |   2003/3–4.

„Szinte lehetetlen felmérni egy olyan épület hatását, amely magasabb, mint a mi legnagyobb templomtornyaink.”

Tudomány és teológia

A Posztmodern állapot és a kvantumelmélet – Egy filozófiai szeminárium utóhangjai

Prancz Zoltán   |   2003/3–4.

Propedeutikai szemináriumunkon Jean-François Lyotard Posztmodern állapot című írásával foglalkoztunk, s ahogy ez az ilyen jellegű fórumokon könnyen megesik, az egymást követő asszociációk, felvetések – mondhatni ötletek – hevében a beszélgetés észrevétlenül eltávolodott Lyotard-tól és a Posztmodern állapottól, s már olyan kérdésekről folyt a diskurzus, amelyek legfeljebb csak közvetve kapcsolódtak az alaptémához.

Rendszeres teológia – írásmagyarázat

Az emberi lélek és a halál kérdése a zsoltárokban

Vankó Zsuzsanna   |   2001/3.

A keresztény antropológia és etika összefüggései című rendszeres teológiai disszertáció előkészítéseként e tanulmány azt vizsgálja, hogy milyen antropológiai képet nyerünk az emberről, ha a halál mibenléte felől közelítünk a kérdéshez.