Magunkról

Főiskolánk egyéni színt képvisel a magyarországi teológiai főiskolák sorában. Sola Scriptura (egyedül az Írás) Teológiai Főiskola, neve utal arra, hogy intézményünk a Biblia-tudomány, a biblikus teológia kutatását, fejlesztését és oktatását tekinti küldetésének. A bibliai iratgyűjtemény önmagában hatalmas irodalom, ezenkívül a bibliai történelem mintegy két évezredet ölel fel, amely számos ponton összekapcsolódik a világi történelemmel. A Biblia hatástörténete szintén monumentális tematika, minthogy sok szállal kötődik az egyetemes művelődéstörténethez, egészen korunkig terjedően. A hallgatók a Biblia hatástörténetével is ismerkednek tanulmányaik során, különösképpen a Biblia és a művészetek kapcsolatával.

A Biblia a kereszténység egyetemesen vallott, elismert ősforrása. Mivel ez az iratgyűjtemény áll a kutatás és az oktatás középpontjában, a főiskola által folytatott képzések alapvetően nem felekezeti jellegűek. A főiskola levelező tagozatos képzései felekezeti vagy világnézeti hovatartozástól függetlenül nyitottak mindazok számára, akik felsőfokú ismereteket kívánnak szerezni a Bibliáról. A lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása alapelv főiskolánkon.

A főiskola alapítási éve: 1992.

A következő képzések folynak a főiskolán:

  • Teológia alapképzési szak (8 féléves, 240 kredites),
  • Biblia-alapú lelkigondozás szakirányú továbbképzés (2 féléves, 60 kredites),
  • Szabadfőiskolai kurzus.

Az átlagos hallgatói létszám:

250-300 fő.