Biblia-alapú lelkigondozás (szakirányú továbbképzés)

A Biblia-alapú lelkigondozás (60 kredites, 2 féléves) bármilyen felsőoktatási intézményben szerzett oklevéllel rendelkező hallgatók számára nyitott.

Rendeltetése a speciálisan bibliai alapelvekre épülő lelkigondozás témakörökre felbontott, gyakorlatias oktatása, amint erről a honlapon olvasható képzési és kimeneti követelmény is tájékoztat.

Noha a képzés hitéleti kategóriába sorolt, a hallgatókat arra igyekszünk felkészíteni, hogy alkalmasak legyenek a segítségnyújtásra a vallástalan vagy a biblikus szemlélettől eltérő vallási meggyőződésű emberek esetében is, a lelkiismereti szabadság teljes tiszteletben tartásával.

Szakfelelős

Dr. Vankó Zsuzsanna

Dokumentumok

Képzési és Kimeneti Követelmények

Mintatanterv

Tovább a felvételi tájékoztató oldalra