Könyvtárfejlesztés

A főiskolán folyó tudományos munka és a kutatások szakirodalmi hátterének biztosítása érdekében célunk a friss nemzetközi szakirodalmat reprezentáló könyvállomány bővítése, valamint a kötelező és ajánlott irodalom elérhetőségének lehetővé tétele.

A fenti cél megvalósításához adományaikat a Sola Scriptura Teológiai Főiskola alábbi bankszámláján fogadjuk:

K&H Bank
Bankszámlaszám: 10201006-50285893-00000000

A közleményben kérjük feltüntetni: Könyvtárfejlesztés