Hallgatói Önkéntes Alap

Tájékoztató a Hallgatói Önkéntes Alapról

Az Alap célja:
A rászoruló hallgatók támogatása és a hallgatói szolidaritás ösztönzése: lehetőséget biztosítani arra, hogy a nehéz szociális helyzetben lévő, kedvezményre jogosult hallgatók költségtérítését a főiskola többi hallgatója önkéntes alapon támogathassa, a főiskola által a saját anyagi keretéből nyújtott költségtérítési kedvezményekhez való hozzájárulással.

Miért van rá szükség?
A főiskola félévenkénti hallgatói költségtérítési díja teológia alapszakon magyarországi viszonylatban az egyik legalacsonyabb.
A költségtérítési kedvezményt kérők száma a gazdasági válság miatt egyre növekszik. Költségtérítési kedvezményt félévenként kb. 50 hallgatónk kap. Szeretnénk, ha anyagi nehézségek miatt senkinek sem kellene megszakítania teológiai tanulmányait. A főiskola szűkös anyagi kereteiből próbálta eddig ezt az összeget kigazdálkodni.

Amennyiben anyagi lehetőségeik engedik, kérjük, ilyen módon is segítsék nehezebb helyzetben lévő hallgatótársaikat.

Befizetés módja

  • Csekken vagy átutalással a Sola Scriptura Teológiai Főiskola bankszámlájára (K&H Bank 10201006-50285893-00000000).
    A közleményben kérjük megjelölni: Hallgatói Önkéntes Alap.
  • Iskolanapon a Tanulmányi Osztály pultja mellett elhelyezett Hallgatói Önkéntes Alap feliratú dobozban.

 

2022-ben a következőképpen alakultak az Alap bevételei:

Megnevezés 2021/2022. II. félév 2022/2023. I. félév 2022.  év összesen
Hallgatói Önkéntes Alapba befizetett összeg 59 000 Ft 287 000 Ft 346 000 Ft
Hallgatói költségtérítés kedvezmény összege Ft 385 000 Ft 315 000 Ft 700 000 Ft
Hallgatói Önkéntes Alap által fedezett hallgatói költségtérítés arány (%) 15% 91,1% 49%

 

A főiskola Gazdasági Igazgatósága készséggel válaszol a Hallgatói Önkéntes Alappal kapcsolatos kérdéseikre :
Telefon: 23/820-830
E-mail: gazdasagi@sola.hu

Nagy Bálint
gazdasági igazgató