Vélemények a főiskoláról

Itt tanulni életem egyik legfelemelőbb időszaka volt. Az egyéb iskolákban végzett kötelező illetve szakmai tanulmányokkal szemben, amelyek gyakran nyűgösek és fárasztóak voltak, itt felszabadult örömöt jelentett a tanulás jóformán minden perce. Nemcsak a tananyag miatt, amelyből a Biblia mint értelmes, logikus, vallásos ködöktől mentes és nem... Részletek »
40 éves koromig nem ismertem Istent, az Ő Igéjét. Első gyermekem születése után fogant meg bennem az a gondolat, hogy az istentiszteletek látogatása mellett komolyabban foglalkozzak a Szentírással. Egy korábbi hallgató ajánlása alapján találtam rá a Sola Scriptura Teológiai Főiskola honlapjára. Nagyon érdekesnek találtam a tantárgyakat... Részletek »
1998-ban kezdtem el a főiskolát, bibliaoktató szakon végeztem, majd az évek folyamán mind a lelkigondozói, mind a biblikumok továbbképzést elvégeztem. Számomra élmény volt minden konzultációs nap és egyáltalán nem jelentett fáradtságot a konzultációkon való részvétel, vagy éppen a vizsgákra való felkészülés.... Részletek »
Én 2001-ben kezdtem el a teológiai tanulmányaimat egy másik főiskolán. Itt hallottam többet a Sola Scriptura Főiskoláról. Mindenki dicsérte, pozitív véleményeket mondott róla, ami nagyon felkeltette az érdeklődésemet egy barátnőmmel együtt, akivel tulajdonképpen elkezdtük az iskolát. Megtudtuk, hogy be lehet menni az órákra, így egyszer... Részletek »
A Károli Gáspár Református Egyetemen tanultam (2007-2011) a Protestáns Teológus szakon négy évet. Sajnos mivel csak Héberből tudtam levizsgázni s ott a diplomához kötelező volt a Teológiai nyelvekből (Görög és Latin) vizsgázni, kénytelen voltam abba hagyni a tanulmányaimat. Már ott ajánlották a Sola Scriptura főiskolát, így 2015-ben... Részletek »
Végtelenül hálás vagyok a jó Istennek, hogy ide hozott! Egy februári napon a fejembe kattant, hogy jelentkezzem a Solára. ÉN? 50 évesen tanulni? Az önbizalmam? Azóta eltelt 3 gyönyörű év. Minden napja ajándék! Nehéz összerendezni a megváltozott életformát a plusz tanulással..., DE rengeteg mindent kapok/kapunk!... Részletek »
A Bibliát nem ismertem amikor a főiskolára kerültem , kerestem és kutattam az élet értelmét , válaszokat a kérdéseimre . Sok szeretetet és megértést, szakmai tudást tapasztaltam a 4 év alatt amit itt töltöttem. Ha valamit nem jól csináltam, türelemmel elmagyarázták a megoldást. A főiskolának köszönhetem, hogy hívő keresztény lettem. Nem az iskolához... Részletek »
Szeretném a saját szavaimmal leírni azt, amit gondolok vagy érzek ezzel az iskolával kapcsolatban! Én csak pozitívumot tudok mondani: a tanárokról, a tanárok hozzáállásáról, ahogy hozzánk tanulókhoz viszonyulnak, a tanítási módszerekről, a közvetlenségükről, a segítőkészségükről, a felkészültségükről, az iskola igényességéről... Részletek »
Végtelenül hálás vagyok a jó Istennek, hogy ide hozott! Vidéken éltem, aztán visszaköltöztem Pestre, és hónapok múltával egy februári napon a fejembe kattant, hogy jelentkezzem a Solára. Annyira más gondolat volt, érezhető, hogy ez nem én vagyok, nem az én vágyam. 50 évesen tanulni? Az önbizalmam?... Részletek »
2003-2006 között jártam a főiskolára, majd később elvégeztem a Lelkigondozói szakot.
Mit adott nekem a főiskola?
Az élet értelmét keresve, rátaláltam Istenre!
Gyermekről már letettem, mikor beiratkoztam a főiskolára. 43 évesen ép... Részletek »
A Sola Scriptura főiskolán tanulni nagyon sok mindent jelentett számomra. Megismerkedtem a Biblia egyetemes, örökkévaló elveivel. Másképp látom a világot. Sok dolog átrendeződött a gondolatrendszeremben. Csodálatos, segítőkész, kedves emberekkel ismerkedtem meg.
Egyszóval hozzájárult a személyiség fejlődéshez és megváltoztatta az... Részletek »
Köszönöm szépen a megkeresést, leírom a gondolataimat:

Miután gyermekeim felnőttek, szerettem volna újra tanulni, és ismerősöm lelkes ajánlására kerültem erre a főiskolára. Második éve járok ide, és érzem, hogy életem jó... Részletek »
A Bibliát szerettem volna jobban megismerni mikor jelentkeztem. Nagyon sok érdekeset tanultam, a legjobb mégis az volt, ahogy a Biblia jobb megismerése átformálta az életemet és valóban boldog emberré tett. Hálás vagyok érte, és ajánlom mindenkinek... Részletek »
Számomra itt tanulni, másfajta bibliaszemléletet és életszemléletet jelent. Nagy segítség, hogy munka mellett jól használható jegyzetek és szakirodalom áll rendelkezésre a sikeres vizsgák letételéhez, hiszen az idő hiányával küszködöm. Édesanyám 10 éve diplomázott a főiskolán és a mai napig kamatoztatja az itt megszerzett tudást a családunk... Részletek »
Mit jelent neked itt tanulni a Sola Scriptura főiskolán?
Különös, de a feltett kérdésről az jutott eszembe, hogy ez az iskola egy sziget a viharos tengeren. S mint tudjuk, egy sziget menedék, de veszélyes kalandok helye is lehet. Nos, ezen a mi szigetünkön a céltalan nézelődés helyett megtanítanak téged látni, a... Részletek »
Életem során sokszor érkeztem olyan keresztúthoz, amikor nem tudtam hogyan és merre haladjak tovább. Valami csoda folytán a választott út, amit akkor és ott úgy éreztem, hogy nem az én döntésem eredménye és az adott időben kudarcként éltem meg, az évek múlásával jónak, mentő útvonalnak bizonyult. Tudom, hogy mindezt Isten... Részletek »
Sokat tűnődtem, hogy mit is lehetne erre írni, mert ami eszembe jutott az első olvasatra giccsesnek tűnhet.
1. gondolat: A béke szigete.
2. gondolat: Magasan képzett oktatók lelkiismeretes munkája révén olyan... Részletek »
2012-ben csak azt tudtam, hogy valamit tanulni szeretnék, ha lehet, pszichológiát, vagy szociológiát, a lényeg, hogy az emberekkel, a lélektannal kapcsolatos legyen. Akkor már kb. 1 éve hallgattam Reisinger János előadásait, aki mindig elmondta, hogy a "főiskolánkon így van, úgy van...". Ekkor döntöttem úgy (vagyis a Szentlélek sugalmazására)... Részletek »
Személyes véleményem a főiskolával kapcsolatban nagyon pozitív. Szeretek ide járni, mert mindig feltölt lelkileg az ott eltöltött idő. A főiskola szép és megújult környezetben található, kellemes légkör uralkodik ott. Nagyon sok hasznos, informatív, életre nevelő dolog hangzik el az órákon. A képzés színvonalas, érthető és emlékezetes, a kiváló oktatók... Részletek »
A Sola Scriptura Főiskolára kerülésemet szerencsés véletlennek tekintettem, de a tanulmányaim során rádöbbentem, hogy nem volt véletlen. Engem, mint Istent őszintén kereső embert a Gondviselés vezetett ebbe az intézménybe ahol emberi hagyományoktól mentesen tanítják a Szentírást. A Főiskolán megtanultam, de saját... Részletek »
Számomra csodálatos kiváltság-élményt, hála-érzetet, kiválasztottság-tudatot és lélekemelő élményt jelentett a teológia szakon eltöltött négy év. Kinyílt a világ, a lenyűgöző ismeret-gazdagság, a kellemes hangulatban megélt és eltöltött konzultációk mind-mind épülésemet és fejlődésemet szolgálták. Az elhangzott tiszta és nemes gondolatok, világos... Részletek »
Hogy mit jelent az én életemben itt tanulni?
Le sem merem, le sem tudom írni. Igazából egy teljesen új, egy teljesen más élet kezdetét jelenti, és az igazság megismerését, es kegyelmet az Úrtól. Valamint egy fantasztikusan izgalmas felfedező utat, mely az egész eddigi életemet felforgatja jó.. Részletek »
Mit jelent „Solás”-nak lenni? Nagyon röviden válaszolva: unikum, különlegesség. Az ország több egyetemét, főiskoláját végigjártam. Nem csak egyfajta érzésem, hanem hasonlítási alapom is van. Különleges, mert minden más felsőoktatási intézménytől különbözik abban, hogy itt csak a Könyvek Könyvéről és könyvéből, a Bibliából tanulhatunk. Ez... Részletek »
A főiskolára egy bózsvai táborozás alkalmával jelentkeztem. Hiányát éreztem egy módszeres Biblia-tanulmányozásnak tudós személyek irányításával. Azelőtt már voltam az Adventista Teológiai Főiskola nyílt napján, de visszariasztott, hogy minden egyes hétvégén el kell utazni Pécelre. Ezt nem tudtam vállalni a családi programok miatt. A Sola melletti... Részletek »
1. Nagyon kellemes, baráti légkörben volt részem. Mint tanáraim, mint tanulótársaim részéről
2. A tananyag érdekes, emészthető, jó előadásokban hallgatható, utólag visszahallgatható. Tanáraim mindig készségesen megválaszolták a bennem felmerülő kérdéseket.
3. A gyakorlati képzés - az esettanulmányok feldolgozásával... Részletek »
Szerencsésnek mondom magam, mert meghívottként jelentkeztem a képzésre. Hogy miben áll ez a szerencse? A meghívás helye, ideje és a személy, aki invitált - volt meghatározó és lényeges.
Mozgássérültek nyári üdülésével foglalkozó táborba kerestek segítőket... Részletek »
Hiteles információkat kaptam arra nézve, hogy mit mond a Biblia olyan témákról, mint házasság, gyermeknevelés, időskor, halál, egészséges életmód, szenvedélybetegség, és mit mond magáról az emberről. Segített nekem abban, hogy megtaláljam a helyem a munkámban, és immár megalapozottabb keresztény szemlélettel segítsem a... Részletek »
Baksa Istvánné Györgyi vagyok. Pedagógusként dolgozom immár 31 éve. Jelenleg Tiszaföldváron tanítok. Igen sokrétű tevékenységet végzek: magyart tanítok 2. osztályban, környezetet és éneket 3-4. osztályban, 5. osztályos osztályfőnök vagyok. A felső tagozaton ének-zenét tanítok, és inkluzív napközit vezetek különleges bánásmódot... Részletek »
A Sola Scriptura Teológiai Főiskola biblia alapú lelkigondozó szakirányú továbbképzésén való tanulmányaim döntő jelentőséggel bírtak, mind munkám mind saját életem terén. Egy olyan időszakban jelentkeztem a főiskolára, amikor saját életemben krízishelyzetben voltam. Támaszt, nagy erőt adott nekem a képzés. Lelkigondozó szakra jártam, de a... Részletek »
Nagyon köszönöm, hogy részt vehettem a bibliai lelkigondozós képzésen! Hálás vagyok érte Istennek, a tanároknak és a csoporttársaknak egyaránt!(Meg persze a pesti barátnőmnek, akinél általában megszállhattam a képzést megelőző napokon, mivel Nyíregyházáról az eljutást másképp csak nehezen lehetett volna megoldani.)... Részletek »
A Sola Scriptura Teológiai Főiskolán tanulni azt jelentette, hogy olyan életelveket sajátíthattam el, amit a mindennapi életben felhasználhatok minden emberi kapcsolatomban. Ezen a főiskolán sikerült felfedeznem mik a tálentumaim, és fejleszteni azokat, hogy az életben használhassam sikerrel, és olyan életre szóló örökséget kaphattam... Részletek »
2011 - mérföldkő volt az életemben. Még éppen dolgoztam, de a szememet már előre fókuszáltam a nyugdíjas évekre. Mit fogok csinálni, hogyan segíthetem majd a Jó Isten terveit az életemmel.
Kiskoromtól fogva fogékony voltam az emberek szenvedéseire, átéreztem... Részletek »
Számomra fontos volt, hogy Biblián alapuló lelkigondozást tanuljak, ezért ez a képzés egy igazi kincsnek számít ! Az elméleti tananyag mellett a gyakorlati órák során saját magam és azt hiszem a csoportban mindannyian megtapasztalhattuk Istennek gyógyító, felszabadító munkáját, melyek ezeket a lelki beszélgetéseket kísérték.... Részletek »
Utolsó pillanatig halogattam a beszámoló elkészítését. Nem az volt kérdéses számomra, hogy elkészítsem, nagy örömmel teszek eleget kérésednek. Azt viszont, hogy mit jelentett számomra a tavalyi év, amikor közöttetek lehetettem, nagyon nehéz néhány szóval (egyáltalán szavakkal) kifejezni. Ha a Sola Scriptura Főiskolára gondolok... Részletek »
Frissen megtért hívőként iratkoztam be a 2015-ben induló lelkigondozói szakirányú továbbképzésre a Sola Scriptura Teológiai Főiskolára. Még nem tudtam, mi vár rám, csak a hívást éreztem, hogy az Úrnak tervei vannak velem. A gyümölcsök hamarosan megmutatkoztak, az életem több területén. Elsősorban a családomban, ahol... Részletek »
A hallgató útja

„Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk; semmi sem hasonlítható hozzád; hirdetném és elbeszélném, de többek, semhogy... Részletek »
Számomra nagyon mély nyomokat és jó érzéseket hagyó évet töltöttem el lelkigondozói tanulmányaim során a Sola Scriptura főiskolán. Szívesen jártam volna még egy évet. Sokat jelentettek mind önmagam, mind embertársaim megismerésében az ott megszerzett ismeretek. Jobban megértem a függőség miatt szenvedőket, a nehézséggel... Részletek »
Túlzás nélkül állíthatom, hogy életem leghasznosabb, legtartalmasabb képzése volt. Idősebb fejjel, munka és család mellett, 150 km-ről nem mindig volt egyszerű megszervezni a jelenlétet, de minden alkalom gazdagabbá tett ismeretekben, lelkiekben. Egyszerűen, jó volt OTT lenni.... Részletek »
A kilencvenes évek második felében kezdtem el a Sola bibliaoktatói szakát (ez a teológiai szak elődje volt), miután előtte már egy félévet szabad-főiskolai hallgatóként végig hallgattam a barátnőm jó tapasztalatait megszívlelve. Akkor lenyűgözött a Biblia belső összefüggéseinek feltárulása, hogy milyen sokrétű és mindig aktuális üzentet kapunk belőle.... Részletek »
Nehéz kifejezni azt, hogy az Úr Isten milyen nagy ajándéka volt számomra - és azt hiszem mindannyiunk számára akik a képzésre jártunk - az elmúlt év főiskolai alkalmai. Mindaz, amit tanultunk, és ahogyan tanítottatok bennünket. Végig úgy éltem meg, hogy amit kaphattunk Tőletek, általatok, az az: igazság és szeretet.... Részletek »