Könyvtár

A SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola Könyvtára a főiskola Teológia szakán, valamint  a Biblia-alapú lelkigondozás szakirányú továbbképzésén folyó oktatást, kutatást segítő egység, és mint ilyen, az intézmény oktatóinak, hallgatóinak, munkatársainak könyvtári igényeit szolgálja.

Gyűjtőköre kiterjed az oktatott tudományterületek magyar és idegen nyelvű válogatott szakirodalmára, az oktatáshoz kapcsolódó alapvető magyar és idegen nyelvű kézikönyvekre, folyóiratokra, közművelődési anyagra és szépirodalomra, az oktatók által az oktatásban használt és kutatómunkájukhoz nélkülözhetetlen dokumentumokra, a főiskolai jegyzetekre, az oktatók szakmai publikációira, a Könyvtár partnerintézményeinek válogatott kiadványaira.

A Könyvtár nem nyilvános.

Elérhetőség

Név: Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára
Cím: 2051 Biatorbágy, Patak u. 34/a
Telefonszám: +36 20 441-2712
E-mail: konyvtar@sola.hu

Könyvtárvezető: Lilik Laura 

Nyitvatartás

H–K: 11.30–15.30

Sze-Cs: 10.00–16.00

P: zárva

Konzultációs napokon: 10.00–16.00

Letölthető beiratkozási lap >> 

A Könyvtár jelenlegi állománya mintegy 18.000 kötet, amelynek nagyobb egységei:

  • Teológia
  • A teológiához kapcsolódó humán tudományok, művészetek
  • Közismeret/Közművelődés
  • Szépirodalom
  • Különgyűjtemények

Részletesen lásd a Gyűjtőköri szabályzatban

Könyvtári állomány »

A Könyvtár a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat végzi: kölcsönzés, helyben használat, tájékoztatás, információ-szolgáltatás a Könyvtárról. A főiskolai tanulmányokhoz kapcsolódó szakirodalom ajánlása, keresése más könyvtárak állományában.

Részletesen lásd a Könyvtárhasználati szabályzatban

KÖNYVTÁRI LINKEK

más teológiai könyvtárak állománya és egyéb, a főiskolai tanulmányokhoz kapcsolódó digitális adatbázisok eléréséhez

Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE)

Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja

Tagkönyvtárak: evangélikus, görög katolikus, izraelita, református, római katolikus, unitárius

Magyar Evangélikus Digitális Könyvtár

Biblia-kommentárok, Luther művei; Muzeális könyvek XV–XX. század; Folyóiratok visszamenőleges számai: Evangélikus Élet 1933 –2018; Diakónia 1979–1993 és repertórium 1996; Credo 1995–2009; Csepregi Zoltán és Reuss András tanulmányai, stb.

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

A Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) célja az, hogy mindenki számára hozzáférhetővé tegye a teljes magyar nyelvű katolikus egyházi, lelki irodalmat elektronikus formában. Állományában találhatók többek között: Szentírás, imakönyvek, énekeskönyvek, kódexek, pápai dokumentumok, katekizmusok, liturgikus könyvek, teológiai munkák, istenes versek és elbeszélések, szertartás-könyvek, lexikonok.

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat görög Újszövetség online

Az Újszövetség mellett a Septuaginta, valamint patrisztikus és klasszikus görög szövegek is tanulmányozhatók ezen a honlapon.

Digitális Tankönyvtár

A program neve: Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása.  A program célja: a minőségi, magyar tudományos színvonalat képviselő tartalmak elérhetővé tétele a Digitális Tankönyvtár portálon. Letölthető könyvek, folyóiratok folyamatosan bővülő számban.

A főiskolai tananyaghoz használható:

Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény:

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/kozepkori-egyetemes/adatok.html

MATARKA

A 2002 óta Magyarországon megjelenő tudományos és szakmai folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetőségét lehetővé tevő, térítésmentes szolgáltatás.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Repozitóriuma

Ebben a gyűjteményben kerülnek elhelyezésre az MTA-hoz és tagjaihoz kapcsolható, az MTA és az MTA Könyvtár által kiadott művek. Az MTA KIK kiadványai közül itt találhatóak az új kiadású, digitális művek, valamint az EOD (e-könyvek megrendelésre) program keretében digitalizált könyvek. A gyűjteményben találhatóak tudományos és népszerű művek, valamint digitalizált művek a könyvtár állományából – közöttük nem tudományos, esetleg áltudományos kiadványok is.

Országos digitális könyvtárak:

MEK – Magyar Elektronikus Könyvtár

Benne: Kecskeméti Alexis János prédikációs könyve

EPA – Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis

DKA – Digitális Képarchívum

Magán digitális adatbázis:

www.enok.uw.hu

Ezen az egyre bővülő magánhonlapon a Biblia tanulmányozásához jól használható, értékes segédanyagok – fordításváltozatok, felekezeti kommentárok, ókeresztény szövegek, továbbá kereső programok (lásd Linktár) – találhatók. Többek között:

H. Hertz kommentárja a Tórához és a haftárákhoz magyar fordításban (a héber Biblia és magyar fordításának szövege nélkül)

http://enok.uw.hu/hertz/mozes.html

A Katolikus Egyház katekizmusának kompendiuma:

https://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_hu.html