2020.
június 16.

XXII. évfolyam, 2020/1. • 74. szám

Gondolatok 

 • Prancz Zoltán:
  (Rém)hírforrásaink 

Rendszeres teológia

 • Vankó Zsuzsanna:
  Jegyzetek a 2020-ra meghirdetett
  úrvacsora évéhez 

Írásmagyarázat

 • Buda Péter:
  „Isten beszédének” története
  Jelenések könyve hét gyülekezeti levelében

  1. rész

Régi prédikációk – maradandó tanítások

 • Magos István:
  „Ha Isten olyan jó, miért van ez a sok gonosz?” 
  Egy figyelemre méltó válasz a 19. század elejéről
  – Major József prédikációja

Vallástörténet  

 • Nagy Viktória:
  A középső és késő bronzkor hitvilágának régészeti emlékei Palesztinában
  I. e. 2000–1200

Vissza az összes hírhez