Biblia és természettudomány

Biblia és természettudomány

Milyen hosszú a teremtés egy napja?

„Lett este, és lett reggel: első nap.” (1Móz 1,5)

Horváth Ildikó   |   2015/4.

Ahhoz, hogy az ember eligazodhasson saját létének kérdéseiben, elkerülhetetlenül szükséges világosan látnia az eredetet, hisz e nélkül „borzadva és szédülten sodródik az ismeretlenbe, mint kezdet nélküli koromsötét éjszakába”.