Hallgatói Önkéntes alap

Tájékoztató a Hallgatói Önkéntes Alapról

Az Alap célja:
A rászoruló hallgatók támogatása és a hallgatói szolidaritás ösztönzése: lehetőséget biztosítani arra, hogy a nehéz szociális helyzetben lévő, kedvezményre jogosult hallgatók költségtérítését a főiskola többi hallgatója önkéntes alapon támogathassa, a főiskola által a saját anyagi keretéből nyújtott költségtérítési kedvezményekhez való hozzájárulással.

 

Miért van rá szükség?
A főiskola félévenkénti hallgatói költségtérítési díja teológia alapszakon magyarországi viszonylatban az egyik legalacsonyabb.
A költségtérítési kedvezményt kérők száma a gazdasági válság miatt egyre növekszik. Költségtérítési kedvezményt félévenként kb. 50 hallgatónk kapott összesen 1,2 MFt összegben (ez az összes várható hallgatói költségtérítés 15 %-a).
Szeretnénk, ha anyagi nehézségek miatt senkinek sem kellene megszakítania teológiai tanulmányait. A főiskola szűkös anyagi kereteiből próbálta eddig ezt az összeget kigazdálkodni.

Amennyiben anyagi lehetőségeik engedik, kérjük, ilyen módon is segítsék nehezebb helyzetben lévő hallgatótársaikat.

 

Befizetés módja

  • Csekken vagy átutalással a Sola Scriptura Teológiai Főiskola bankszámlájára (K&H Bank 10201006-50285893-00000000).
    A közleményben kérjük megjelölni: Hallgatói Önkéntes Alap.
  • Iskolanapon a Tanulmányi Osztály pultja mellett elhelyezett Hallgatói Önkéntes Alap feliratú dobozban.

 

A Főiskola gazdasági osztálya készséggel válaszol a Hallgatói Önkéntes Alappal kapcsolatos kérdéseikre :
Telefon: 23/820-830
E-mail: gazdasagi@sola.hu

Nagy Bálint
gazdasági igazgatóhelyettes